[2023-02-09]

Hur gränserna har flyttats

Personer som idag kommer i kontakt med vården uppvisar ofta en helt annan attityd än vad de gjorde förr. Det menar Marie Jensen, säkerhetsstrateg i Region Skåne. Tidigare i karriären var hon sjuksköterska på akuten i Malmö. Då, på 90-talet, var även de kriminella artiga när de mötte vårdpersonal i vita rockar.

– Hells Angels var ”goa gubbar”. Både de och deras anhöriga var alltid väldigt trevliga och mötte oss med respekt. Det samma gällde gängen som sköt på varandra i Malmös undre värld på 00-talet, M- och K-falangen.  

Medlemmarna i de gäng som idag står för skjutningarna, förklarar Marie, har däremot en helt annan attityd. 

– De är inte speciellt trevliga och har väldigt stora egon. Måste hela tiden visa att det är de som sätter gränserna.  

Det är inte bara för kriminella som gränserna för hur man beter sig mot vårdpersonal har flyttats. Skillnaden märks också hos den breda allmänheten.  

– Den respektlöshet som idag finns mot människor som arbetar i uniform, det hade man inte förr. Idag hävdar man mycket mer sina rättigheter som patient. Många söker också konflikt. Gränserna för vad som är ok och inte ok att säga till en annan människa har flyttats och man hävdar sin rätt att uttrycka sig hur man vill.  

Som en konsekvens av ett nytt, hårdare samtalsklimat ser Marie Jensen ett behov av ökad medvetenhet i frågorna. 

– Det får aldrig bli en normalitet, en del av vardagen. Att ta emot hot och kränkningar får inte ingå i arbetsuppgifterna. Varje gång det händer ska man känna att det blev fel. 

Klicka här för att se filmen

Intervjun med Marie Jensen är del fyra i Säker Vårdmiljös intervjuserie “Insikter om hot och våld”. Seriens ambition är att lyfta fram insikter, perspektiv och lärdomar på ett ämne som tyvärr blir alltmer aktuellt.

Gå med i Säker Vårdmiljös kunskapsnätverk hot och våld och bli inbjuden till vårens seminarier! Medlemskapet är gratis.

Anmäl dig här. https://sakervardmiljo.se/ansokan-hot-och-vald