[2023-03-06]

Betydelsen av den fysiska miljön

Lokalernas utformning och inredning kan spela stor roll i det förebyggande arbetet av hot och våld inom vården. Charlotta Thodelius är kriminolog, men har samtidigt doktorerat i arkitektur. Hon har studerat hur olika typer av brottslighet har samverkat med miljöfaktorer. Enligt Charlotta är det fullt logiskt att hot- och våldshändelser utvecklar sig i vårdens olika miljöer.

 – Vad som utlöser hot och våld är det som kriminologerna kallar ”emotionell energi”. Det får vi när vi kommer i situationer som ger stress, frustration, smärta eller att vi känner oss provocerade. Detta kan lätt uppstå i en vårdmiljö med långa köer, obekväma situationer och där man kanske känner sig negligerad. Ju mer emotionell stress, desto lägre tröskel får vi för hot och våld.  

 ”Siktlinjer” är ett centralt begrepp som Charlotta gärna lyfter upp i sammanhanget. Det handlar om synlighet och vilka punkter i rummet som personalen kan kontrollera.

 – Jag tänker som i ett väntrum. Ser receptionisten i kassan vilka som kommer in i lokalerna, och om någon mår dåligt eller kanske behöver hjälp?  

Vad kan då den enskilda arbetsplatsen göra för att med sin fysiska miljö minska risken för hot- och våldshändelser?

– Enklast är att försöka jobba med det man har och börja med en enkel riskanalys. ”Vilka risksituationer uppstår här?” ”När händer det?”. ”Är det på en speciell plats, kanske i hörnet av väntrummet?” Därefter får man prova att möblera om, kanske öka synligheten, förbättra siktlinjer för personal. Kanske fundera på andra rutiner. Exempelvis att man går ut i väntrummet och berättar då man har förseningar.  

Klicka här för att se filmen

Intervjun med Charlotta Thodelius är del fem i Säker Vårdmiljös intervjuserie “Insikter om hot och våld”. Seriens ambition är att lyfta fram insikter, perspektiv och lärdomar på ett ämne som tyvärr blir alltmer aktuellt.

Gå med i Säker Vårdmiljös kunskapsnätverk hot och våld och bli inbjuden till vårens seminarier! Medlemskapet är gratis.

Anmäl dig här. https://sakervardmiljo.se/ansokan-hot-och-vald