[2023-01-17]

Regionerna står inför ett dilemma när de ska utbilda medarbetarna i brandsäkerhet. Ju mer en brandskyddsutbildning skräddarsys för att passa den stora gruppen vårdanställda, desto större ointresse möts den av bland scenarbetarna på länsteatern och länstrafikens kundtjänstpersonal.

Vi har gjort vad vi tidigare lovat och nu finns äntligen Grundläggande brandskyddsutbildning – allmänversion på plats.

Regionen kan nu välja version efter de enskilda förvaltningarnas verksamhet. Grunderna i utbildningarna är de samma: medarbetaren får lära sig att förstå, agera och förebygga brand. Den största skiljelinjen går vid vad som är rätt agerande vid en utrymning. Exempelvis ska en kontorsanställd ska ta sig till återsamlingsplatsen, med dit ska en sängliggande patient definitivt inte rullas i väg till.

Fallbeskrivningarna i de olika versionerna skiljer sig också åt. Medan sjukvårdspersonalen får ta del av vittnesmålen från en brand på akutmottagningen i Mora, får övriga medarbetare ta del av lärdomarna från storbranden på naturbruksgymnasiet i östgötska Vreta 2020.

– Det känns bra att vi med detta kan bidra till att höja den grundläggande kompetensnivån inom brandskydd för samtliga anställda i regionerna, säger . Målgruppen har breddats och vår tjänst har blivit relevant för många fler.

För er som redan är kunder idag kommer Grundläggande brandskyddsutbildning – allmänversion att tillgängliggöras i er portal som en del av tjänsten som ni har idag.

Är du inte kund idag fyller du i dina uppgifter här för att ta del av en demo av utbildningen.

Grundläggande brandskyddsutbildning – allmänversion har nyligen tagits i bruk. Den kompletterar den tidigare brandskyddsutbildningen, vilken nu har döpts om till Grundläggande brandskyddsutbildning – vårdversion.

Klicka här för att se trailern för Grundläggande brandskyddsutbildning – allmänversion