[2023-05-26]

Nu har vi gjort kravspecifikationerna för Grundläggande brandskyddskompetens och Grundläggande kompetens Brandfarlig vara tillgängliga för nedladdning på vår hemsida.

Arbetar du med brandskyddskompetens inom vården är detta ett bra verktyg i det fortsatta arbetet. Här hittar du en gemensam kravbild över vad en vårdanställd behöver kunna och kraven är framtagna av experter inom Vårdsverige.

Ladda ner och ta del av dessa redan idag!