[2023-08-16]

Sedan lanseringen av Kunskapsnätverk Hot och våld vid årsskiftet har vi sett en kraftig tillströmning av medlemmar och vårens digitala seminarier har varit välbesökta. Nu lanserar vi Kunskapsbanken för kunskapsnätverkets medlemmar – en plats för kunskapsdelning inom säkerhetsområdet Hot och våld. 

Ambitionen är att tillhandahålla en plats för dokument, bilder, filmer, presentationer och annat som du som arbetar med säkerhetsfrågor och arbetsmiljö kan ha glädje och nytta av. 

För den som missat något av våra digitala seminarier finns redan nu möjlighet att ta del av både presentationsmaterial och inspelningar.  

Vårens seminarier har varit:
Det nya, hårdare samhällsklimatet
Samarbete mellan akutsjukvård och polis
Att förebygga våld och tvång i psykiatrisk heldygnsvård
Vad måste alla regionanställda kunna gällande hot och våld? 

Vår förhoppning är att Kunskapsnätverket ska fortsätta växa och att medlemmarna delar med sig av material till branschkollegor. Kontakta Patrik Hammar om du vill bidra med något. 

Klicka här för att logga in i Kunskapsbanken

Om du inte är medlem i Kunskapsnätverk Hot och våld ansöker du här

Kunskapsnätverket är öppet för alla som arbetar med arbetsmiljö och säkerhet i Vårdsverige.