[2023-08-15]

Nu är vi tillbaka med ett nytt, späckat seminarieprogram fyllt av kunskap, erfarenheter och insikter! Under hösten bjuder vi in till fyra seminarieträffar och det är ett spännande och varierande program vi har att erbjuda! 

8 september är det premiär och då kommer Peter Alverman, Säkerhetschef på Sahlgrenska Universitetssjukhuset, dela med sig av erfarenheter, insikter och en och annan anekdot under seminariet ”En säkerhetschefs memoarer”. 

Läs mer om programmet nedan och boka in så att ni inte missar något seminarium i höst. 

Seminarierna sker digitalt, alltid på en fredag 09:30-10:30. Här finns möjlighet att ställa frågor. Medlemmar i kunskapsnätverket kommer att få kalenderinbjudningar till de enskilda seminarierna. 

Bjud också in en kollega eller vän till Kunskapsnätverk Brand. Genom att dela länken ser du till att även den personen blir inbjuden till höstens samtliga seminarier. 

Gå med här 

Medlemskapet är gratis! 

I nätverket kan vi tillsammans arbeta för att stärka säkerheten genom att driva frågor, skapa debatt och utveckla gemensamma krav och riktlinjer.  

Höstens program 2023 

8 september I 09:30
En säkerhetschefs memoarer
Peter Alverman delar här med sig av erfarenheter, insikter och en och annan anekdot från en lång och händelserik karriär som säkerhetschef inom Västra Götalandsregionen. 

Peter Alverman, Säkerhetschef, Sahlgrenska Universitetssjukhuset 

 

6 oktober I 09:30
Hur fungerar vårt brandskydd över tid?
Det sker förändringar både i verksamheten och i våra lokaler. Men vad händer med brandskyddet? Hänger brandskyddet med i tiden? Brandskyddskonsult Peter Olsson navigerar oss rätt i ett angeläget och viktigt ämne.  

Peter Olsson, PO Brandskyddskonsult AB 

 

10 november I 09:30
Hur agerar vi vid en större händelse?
Det rådande världsläget gör att vi behöver vidga riskbegreppen. Vet ni vad ni ska göra om ni måste evakuera? I Region Sörmland har man genomgått samverkande övningar kring evakueringsplanen och berättar här om insikter utifrån samarbetet mellan Säkerhetsenheten och Krisberedskapsstaben. 

Annica Hagberg (Säkerhetsenheten) & Martin Ljungström & Jörgen Lifvakt (Krisberedskapsstaben), Region Sörmland 

  

1 december I 09:30
Myter om det byggnadstekniska brandskyddet
Var börjar egentligen brandskyddsansvaret i en livsviktig verksamhet? I en organisation med uppdelat brandskyddsansvar på olika förvaltningar och bolag finns det stora risker att man ej når upp till ett skäligt brandskydd. Tobias Thryséns delar med sig av tankar och erfarenheter och kanske dödar en och annan myt kring det byggnadstekniska brandskyddet. 

Tobias Thrysén, Brandingenjör, Brandskyddsföreningen 

 

 

Höstens seminarieprogram är framtaget tillsammans med programgruppen som består av:

Pernilla Ekström, säkerhetsstrateg, Västra Götalandsregionen
Annica Hagberg, säkerhetshandläggare, Region Sörmland
Alexander Karlsson, brandskyddsstrateg, Region Dalarna
Gabriel Podkanski, säkerhetshandläggare, Region Stockholm
Peter Olsson, PO Brandskyddskonsult AB