[2024-06-13]

Sahlgrenska universitetssjukhuset har blivit en säkrare plats för både patienter och vårdpersonal. Med hjälp av ett helt nytt utbildningskoncept har den enorma verksamhetens brandskyddsledare blivit bättre rustade för att säkerställa tryggheten för de tiotusentals människor som vistas i lokalerna dagligen.

Sahlgrenska universitetssjukhuset, SU, har omkring 18 000 anställda fördelat på sju områden. Sex av dessa har dedikerade brandskyddsledare som ansvarar för det systematiska brandskyddsarbetet på respektive område. Vid behov har säkerhetsavdelningen på SU satt in individuella utbildningar, men det har varit svårt att säkerställa en jämn och hög kunskapsnivå hos brandskyddsledarna.

– Vi ville ta ett samlat grepp och skapa förutsättningar för en likvärdig kunskap hos alla brandskyddsledare och se till så att de kan känna sig trygga i sina roller. Då föddes idén på en gemensam utbildning, säger Helen Wennebäck, säkerhetschef vid Sahlgrenska universitetssjukhuset.

Tillsammans med Peritum Säker vårdmiljö tog man då fram en brandskyddssamordnarutbildning som infördes hösten 2023. Utbildningen är uppdelad i fem block, Varje block består av förberedelser, en fysisk träff med de andra brandskyddsledarna och reflektionsmaterial.

– Vi var tolv personer som gick den och även om jag kunde mycket om brandsäkerhet sedan tidigare så gick den på djupet på ett sätt som gjorde att jag lärde mig mycket.

Utbildningen börjar med ett förtydligande kring vad man förväntas kunna och göra i sin roll som brandskyddsledare och går sedan vidare med fördjupningar i byggnadstekniskt brandskydd och systematiskt brandskyddsarbete och avslutas med brandfarlig vara och utvecklingen av brandskyddsledarrollen.

– Under utbildningen blev det väldigt mycket diskussioner där vi kunde lyfta frågor och problem som vi stött på under åren. Det var väldigt givande att få lufta dem och instruktören kunde ge svar på frågor som vi tidigare fastnat på, säger Helen Wennebäck.

Enligt Helen Wennebäck så har brandskyddssamordnarutbildningen inneburit ett stort lyft för verksamheten, både i form av kompetens och självförtroende hos brandskyddsledarna.

– Alla är bättre rustade och känner sig tryggare i sina roller. Det har också lett till ett bättre samarbete mellan områdena och att vi idag är bättre på att nyttja individuella spetskompetenser.