[2023-03-10]

Redan efter åtta månader med det nya konceptet med brandskyddsutbildningar i Region Kalmar visar statistik och utvärderingar på framgång. 4 500 av regionens 7 000 medarbetare har redan genomfört den webbaserade brandutbildningen. 

– Under pandemin som innebar restriktioner vid sammankomster bedrevs ingen brandskyddsutbildning alls hos oss. Och innan dess hade vi lärarledda utbildningar vilket försvårar möjligheten att bedriva verksamhet när stora grupper försvinner på utbildning, berättar Conny Lövgren, Brandskyddskontrollant i Region Kalmar. 

– Med det nya brandskyddskonceptet märker vi också ett större engagemang och nyfikenhet kring brandskyddet. Man vill vara med och utarbeta lokala rutiner och påverka den egna situationen, fortsätter Conny Lövgren. 

Betygen i utvärderingarna är höga och ger 9.1 i snitt på en tiogradig skala. 

Några kommentarer:
”Interaktiv, modern utbildning! Riktigt snyggt med konkret koppling till vårdsituationer. Bra gjort!”
”Det kändes som att få en genomgång IRL, inte bara digitalt”.
”Jag tyckte utbildningen var jättebra. Pedagogiskt, tydligt, intressant, relevant och lätt att ta till sig”. 

Ännu högre betyg får den andra delen i utbildningskonceptet: släckövning.

1 700 medarbetare har efter åtta månader deltagit eller bokat en övning. På flera håll i regionen är övningstillfällena fullbokade fram till sommaren.  

Några kommentarer: 

”Bästa utbildningen hittills för brand som Regionen haft”
”Bra och enkel utbildning med en saklig lärare”
”Nyttigt, alla måste kunna släcka bränder/ha grundläggande kunskap”. 

Conny Lövgren ser en stor skillnad hos regionens medarbetare: 

– I dag finns ett jättestort intresse för att lära sig bland våra medarbetare. Det är fint att se detta engagemang för det är personalen som ska kunna agera om något händer. Tillbud sker sällan men när det sker hos oss har personalen agerat och verksamheten har kunnat fortgå. Jag vill lyfta personalens engagemang för det är det som sparar både kostnader och liv i slutändan.