[2024-04-23]

Alla ska kunna känna sig trygga på sin arbetsplats. Hot och våld är ett växande arbetsmiljöproblem på många håll i samhället och regionerna är inget undantag. För att öka medvetenheten runt frågan och i förlängningen också stärka handlingskraften har Region Sörmland tagit fram chefsverktyget Insikter.

– Grunden i det är att om det saknas insikt på avdelningen om hur det ser ut just i din verksamhet så spelar det ingen roll att vi utbildar, säger Joakim Strand, säkerhetssamordnare vid Region Sörmland.

Joakim Strand brukar likna en hotfull situation inom vården med ett hjärtstopp.

– Självklart ska vi larma ambulans eller hjärtteamet, men vi kan ju inte bara stå och titta på tills de är på plats. Vi måste agera medan vi väntar, säger han.

I en akut situation kan en handlingskraftig kollega göra stor skillnad och ansvaret för att alla medarbetare ska känna sig trygga i en sådan situationen är cheferna.  För att ge dem bättre förutsättningar att öka medvetenheten har Region Sörmland tillsammans med Peritum Säker Vårdmiljö tagit fram chefsverktyget Insikter. Insikter består av en rad filmer kopplade till förebyggande åtgärder och hur man bör agera i en uppkommen situation och följs upp av ett diskussionsunderlag och frågor som gör det möjligt för säkerhetsenheten att ta fram ett skräddarsytt material för varje enskild avdelning.

– Vi jobbar väldigt mycket ute hos medarbetarna i stället för att sitta på kontoret och skriva styrdokument. Vi har de delarna också men vi tror väldigt mycket på att vara ute i verksamheterna och förstå deras problem, vilket Insikter ger oss rätt förutsättningar för att göra, säger Joakim Strand.

Det är enkelt att förlita sig till de tekniska lösningarna, i form av exempelvis bråklarm, och därigenom uppleva en falsk trygghet. I stället tror Joakim Strand att det viktigaste för en trygg arbetsmiljö är insikterna om vilka risker som finns och kunskapen om hur man ska agera vid en händelse.

– Ska vi förmedla ett negativt besked ska man fundera kring hur den som tar emot det kommer att reagera och utifrån det ha lösningar.

Insikterna för Hot och våld lyfter bland annat ansvarsfrågan, riskerna på arbetsplatsen, hur den anställdes beteende kan påverka situationen och hur man utformar en handlingsplan.

– I stället för att jag åker ut till den berörda avdelningen och håller en två timmars allmänt hållen föreläsning om hot och våld kan jag åka ut efter att de sett Insikter och då grotta ner oss en timme ordentligt i de frågor som dykt upp. Det blir mer på riktigt och helt verksamhetsanpassat. Det ser jag som en jättevinst och en stor hjälp i arbetet mot hot och våld, säger Joakim Strand.