[2024-04-16]

Region Sörmland har tagit ett nytänkande och omfattande helhetsgrepp på sitt säkerhetsarbete. Med hjälp av ett nytt chefsverketyg och ett bättre utnyttjande av arbetsplatsträffarna har man höjt medvetenheten och ökat kunskapen kring säkerhetsfrågorna i hela organisationen.

Lika viktigt som det är för en vårdanställd att kunna hantera en hjärtstartare, lika viktigt är det att kunna släcka en brand. Personalens kunskap och agerande är helt avgörande vid en nödsituation. För en region innebär det samtidigt en stor utmaning att nå ut till samtliga medarbetare och säkerställa att dessa vet hur de ska hantera en brand eller agera vid en hotfull situation.

Lars-Gunnar Svensson, säkerhetschef vid Region Sörmland, såg en möjlighet att stärka regionens medvetenhet genom att bättre utnyttja arbetsplatsträffarna. Tidigare har det varit en stor utmaning att få tiden att räcka till för de få ämnesexperterna på säkerhetsenheten. Att själva ansvara för utbildningen av 8 000 anställda har varit snudd på omöjligt och att enbart lägga över uppgiften på cheferna har inte gett önskade resultat.

– Om jag skulle få i uppgift att prata i en timme om begreppet ”vård” med mina säkerhetskollegor skulle jag säga ”vad då vård?”. Det hade blivit jättedåligt. Det är ju precis lika bisarrt att vården får i uppgift att prata brand eller säkerhet, säger han.

Grunden i Region Sörmlands arbetssätt bygger på fyra steg: insikt, kunskap, handlingskraft och egen hantering. Genom att lägga stor vikt redan vid det första steget menar Lars-Gunnar Svensson att man skapar ett stort försprång.

– Att komma ut till en arbetsplats som har insikten om vad det är vi ska prata om är 85 procent av resan. 15 procent är att ge själva kunskapen. Med det som grundfilosofi har vi tillsammans med Peritum Säker Vårdmiljö tagit fram det nya chefsstödet Insikter, säger Lars-Gunnar Svensson.

Insikter fungerar som ett underlag vid APT-träffarna, där filmer varvas med frågor och diskussioner. Med hjälp av dessa skapas insikter kring den aktuella avdelningens utmaningar och Lars-Gunnar och hans kollegor kan utifrån svaren skräddarsy övningar eller underlag utifrån personalens behov och avdelningens möjligheter och utmaningar.

– Om vi nu får en timme, tre gånger per år, på arbetsplatsträffar för att gå igenom detta, låt oss då göra det så kvalitetssäkrat och korrekt för cheferna som möjligt. Det var så vi fick idén när vi bestämde oss för att ta fram det här formatet tillsammans med Peritum Säker Vårdmiljö. Resultatet blev bättre än vi trodde från början, säger Lars-Gunnar Svensson och fortsätter:

– De vi testat det på är frälsta, cheferna tycker det är hur skönt som helst. Det är kvalitet som är enkel och som engagerar.

I dagsläget finns Insikter i två utföranden, ett för hot och våld och ett för brand. En stor fördel med konceptet är möjligheten att följa upp arbetet och veta hur stor andel av personalen som tagit del av det.

– Det finns en spårbarhet och systematik i det som jag tror kommer bli mer och mer värdefull.

I och med chefstödet Insikter har Region Sörmland slutit cirkeln kring säkerhetsarbetet inom regionen. Tidigare har man upplevt att det funnits ett glapp i kedjan, mellan digitala utbildningar, verksamhetsanpassade övningar och säkerhetsenhetens uppföljningar.

– I och med arbetsplatsträffarna om arbetsmiljö där vi lyfter in de här frågorna så sluter vi cirkeln. Vi kvalitetssäkrar den informationen de får där samtidigt som vi följer upp verksamheterna med frågor som relaterar tillbaka till de tidigare stegen. Hade vi sett en region som gjort så här för 10 år sedan, att man haft ett systematiskt koncept som funkar, så hade vi tagit efter det direkt, säger Lars-Gunnar Svensson.