[2023-04-20]

I takt med att samhällets förändrats har också vardagen för landets vårdanställda blivit mer utsatt än tidigare. Rapporter och nyhetsinslag vittnar om en ökning av hot och våld inom vården och vi vet att mörkertalet är stort. Samtidigt kämpar regionernas säkerhetsavdelningar för att hitta fungerande lösningar. Säker Vårdmiljö lanserar nu ett nytt utbildningskoncept och Grundläggande utbildning Hot och våld är det första steget i detta. 

Säker Vårdmiljö har sedan tidigare ett komplett utbildningskoncept inom säkerhetsområde brand. Nu tar vi nästa steg och lanserar ett utbildningskoncept inom hot och våld. Första delen i konceptet är en digital grundläggande utbildning. Den ska ge vårdanställda inom regionerna grundläggande kunskap om hur man förebygger att hot och våld uppstår på arbetsplatsen samt hur man bäst agerar om man själv blir utsatt för hot eller våld.  

– Det är fantastiskt kul att idag få lansera den första delen inom vårt nya utbildningskoncept kring hot och våld. Jag vill uppmana alla som arbetar med säkerhetsfrågor inom Sveriges regioner att testa den i demomiljön, säger Patrik Hammar, produktägare för Säker Vårdmiljö. 

I konceptet planeras även delar som praktiska moment och möjligheten för medarbetarna att öva. 

– Nästa steg kommer bli mer praktiskt inriktat, fortsätter Patrik Hammar. Vi ser exempelvis ett behov av praktiska övningar där medarbetarna får träna på nedtrappningsteknik eller att agera rätt vid situationer med ”PDV” – pågående dödligt våld.   

 

Grundläggande utbildning Hot och våld
Grundläggande utbildning Hot och våld riktar sig till alla medarbetare inom vården och ger deltagaren grundläggande kunskap om hur man förebygger att hot och våld uppstår på arbetsplatsen samt hur man bäst agerar om man själv blir utsatt för hot eller våld. 

Fokus ligger på tre områden: 

  • förstå problembilden kring hot och våld 
  • hur du ska agera i en hot och våldshändelse 
  • hur du på arbetsplatsen kan förebygga att problem uppstår. 

Under pedagogisk vägledning av Joakim Strand, Säkerhetssamordnare i Region Sörmland, genomför deltagaren interaktiva övningar och tar del av filmer, vittnesmål och exempel från verkligheten.  

Innehållet är kravställt och faktagranskat av säkerhetsexperter från fem regioner (Skåne, Norrbotten, Kronoberg, Sörmland och Örebro). Utbildningen tar ca 30 minuter och följs av ett kunskapsprov.   


Nu har du möjlighet att testa utbildningen i demomiljö!

Klicka här för en inbjudan

Vill du veta mer om innehållet eller hur du kan komma igång?
Kontakta Patrik Hammar
+46 (0)10-333 38 21
patrik.hammar@peritum.se

eller läs mer här