[2023-09-14]

Säker Vårdmiljö har levererat Säkerhet som tjänst Brand till Region Skåne under fyra år. Region Skåne har nu genomfört en ny upphandling för kommande avtalsperiod, där regionen varit väldigt tydliga med sina kvalitetskrav. I konkurrens med andra aktörer har Säker Vårdmiljö vunnit upphandlingen av digitala och lärarledda brandskyddsutbildningar.

– Detta är en milstolpe för att kunna ta nästa steg för Säker Vårdmiljö! Dessutom är det en fantastisk möjlighet att fortsätta utveckla Säkerhet som tjänst och fortsätta höja säkerheten inom hela Vårdsverige, säger Patrik Hammar, Produktägare för Säker Vårdmiljö.

I dag är det tio regioner som har valt att bedriva sitt brandskyddsarbete med hjälp av tjänsten Säker Vårdmiljö. De övriga är Västra Götaland, Norrbotten, Dalarna, Jönköping, Blekinge, Halland, Kalmar, Stockholm och Sörmland.