[2023-05-16]

Stort tack till Veikko Pelto-Piri om vid fredagens seminarium pratade om hur man kan förebygga våld och tvång i psykiatrisk heldygnsvård. I Region Örebro län och Region Stockholm pågår ett forskningsprojekt med Safewards. Syftet är att genom social inkludering skapa tryggare avdelningar. Vad kan vi dra för lärdomar när det gäller att införa programmet och vad krävs för att lyckas?  
 
Medlemmar i Kunskapsnätverket kommer att få tillgång till presentationen och en inspelning av seminariet i Säker Vårdmiljös kunskapsbank. Om du inte är medlem i kunskapsnätverket Hot och våld så ansöker du här: 
https://lnkd.in/gtTFWxQC 
 
Medlemskapet är gratis! 
 
Nästa seminarium äger rum den 2 juni och då kommer Joakim Strand samtala kring temat ”Vad måste alla regionanställda kunna gällande hot och våld? 
 
Kunskapsnätverket är öppet för dig som arbetar med arbetsmiljö och säkerhet i Vårdsverige. Medlemskapet är kostnadsfritt. 
 
Kommande seminarier: 
2/6 – Vad måste alla regionanställda kunna gällande hot och våld?