[2024-04-09]

Stort tack till Marika Håkander som vid fredagens seminarium delade med sig av sin kunskap, sina erfarenheter och utmaningar kring avfallshantering av tomma handspritsbehållare.

Lagkraven ur brandsynpunkt är tydliga när det gäller avfallshantering av behållare som innehållit brandfarlig vara. Men om vi tittar på andra lagstiftningar såsom miljö och arbetsmiljö blir det snabbt klurigt och dyrt. Vilka åtgärder måste vi vidta för att nå laguppfyllnad? Marika Håkander bjöd in till ett angeläget seminarium kring en fråga som inte är helt enkel. 

Medlemmar i Kunskapsnätverket har tillgång till presentationen och en inspelning av seminariet i Säker Vårdmiljös kunskapsbank.


Nästa seminarium äger rum den 3 maj kring temat ”Tillsyn enligt Lag om skydd mot olyckor: en uppdatering”.

Seminarierna i kunskapsnätverket BRAND sker digitalt, alltid på en fredag 09:30-10:30. Kunskapsnätverket är öppet för dig som arbetar med arbetsmiljö och säkerhet i Vårdsverige. Medlemskapet är kostnadsfritt.

Ansök här 


Kommande seminarier:
3/5 – Tillsyn enligt Lag om skydd mot olyckor: en uppdatering