[2023-09-13]

Stort tack till Peter Alverman som vid fredagens seminarium delade med sig av erfarenheter, insikter och en och annan anekdot från sin långa och händelserika karriär inom säkerhetsarbete på sjukhus.

Peter Alverman poängterade vikten av humor i ett allvarstyngt ämnesområde och att ha ett sammansvetsat team som kan driva säkerhetsfrågorna framåt. Under seminariet pekade Peter på incidenter och hur man kan dra nytta av lärdomarna från dessa. Att sprida budskapet om en god säkerhetskultur är bra för alla som arbetar i organisationen.

Medlemmar i Kunskapsnätverket har tillgång till presentationen och en inspelning av seminariet i Kunskapsbanken.

Nästa seminarium äger rum den 6 oktober kring temat ”Hur fungerar vårt brandskydd över tid”.

Seminarierna i kunskapsnätverket BRAND sker digitalt, alltid på en fredag 09:30-10:30. Kunskapsnätverket är öppet för dig som arbetar med arbetsmiljö och säkerhet i Vårdsverige. Medlemskapet är kostnadsfritt.

Ansök här

Kommande seminarier:

6/10 – Hur fungerar vårt brandskydd över tid?
10/11 – Hur agerar vi vid en större händelse?
1/12 – Myter om det byggnadstekniska brandskyddet