[2024-03-26]

Stort tack till Petra Salino och Fredrik Karlsson Linna från Suntarbetsliv som vid fredagens seminarium berättade om Säkerhetsdialogen och ett nytt verktyg som handlar om Digitala aggressioner. Verktygen ger stöd i det förbyggande arbetet mot hot och våld i arbetet och bidrar till att skapa trygghet på jobbet.  

Under seminariet berättade Petra och Fredrik om en lista över länkar till artiklar som du hittar här: 

Samtal och systematik – så förebygger Jönköping hot och våld 

Så skapar de en tryggare arbetsplats med Säkerhetsdialogen 

Förebygg hot och våld på jobbet med Säkerhetsdialogen 

Trakasserier och hot – ta det på allvar 

Så jobbar Göteborg mot tystnadskultur och otillåten påverkan

Medlemmar i Kunskapsnätverket har tillgång till presentationen och en inspelning av seminariet i Kunskapsbanken.  

Om du inte är medlem

Ansök här

Medlemskapet är gratis! 

Kunskapsnätverket är öppet för dig som arbetar med arbetsmiljö och säkerhet i Vårdsverige. Medlemskapet är kostnadsfritt. 

Kommande seminarier:  
19/4 – Operativ samverkan på ledningsplats: ett initiativ som svar på ett förändrat samhällsklimat
24/5 – PDV – Hur ska vi inom vården tänka och agera vid en allvarlig händelse