[2023-11-14]

Stort tack till Annica Hagberg, Martin Ljungström och Jörgen Lifvakt från Region Sörmland som vid fredagens seminarium delade med sig av sina erfarenheter.

Det rådande världsläget gör att vi behöver vidga riskbegreppen. Vet vi vad vi ska göra om ni måste evakuera enskild avdelning, delar av sjukhuset eller hela sjukhuset i händelse av brand, bombhot eller annan form av hot. I Region Sörmland har man genomgått samverkande övningar kring evakueringsplanen och berättade här om insikter utifrån samarbetet mellan Säkerhetsenheten och Krisberedskapsstaben.

Medlemmar i Kunskapsnätverket har tillgång till presentationen och en inspelning av seminariet i Kunskapsbanken.

Nästa seminarium äger rum den 1 december kring temat ”Myter om det byggnadstekniska brandskyddet”.

Seminarierna i kunskapsnätverket BRAND sker digitalt, alltid på en fredag 09:30-10:30. Kunskapsnätverket är öppet för dig som arbetar med arbetsmiljö och säkerhet i Vårdsverige. Medlemskapet är kostnadsfritt.

Ansök här

Kommande seminarier:

1/12 – Myter om det byggnadstekniska brandskyddet