[2024-03-11]

Stort tack till Helena Hermansson som vid fredagens seminarium gav oss en sammanfattning av vad som är nytt och hur vi ska hantera det nya i föreskriften MSBFS 2023:2 hantering av brandfarlig vätska.

Medlemmar i Kunskapsnätverket har tillgång till presentationen och en inspelning av seminariet i Kunskapsbanken.


Nästa seminarium äger rum den 5 april kring temat ”Avfallshantering av tomma handspritsbehållare: en utmaning”.

Gå med i kunskapsnätverket och ta del av våra seminarier!
Seminarierna i kunskapsnätverket BRAND sker digitalt, alltid på en fredag 09:30-10:30. Kunskapsnätverket är öppet för dig som arbetar med arbetsmiljö och säkerhet i Vårdsverige. Medlemskapet är kostnadsfritt.

Ansök här

Kommande seminarier:
5/4 – Avfallshantering av tomma handspritsbehållare: en utmaning
3/5 – Tillsyn enligt Lag om skydd mot olyckor: en uppdatering