[2023-04-02]

Stort tack till Marie Jensen som vid fredagens seminarium gav oss insikter kring samarbete mellan akutsjukvård och polis. Med en ökad gängkriminalitet, med allt vad det innebär, och ett hårdare konfliktsökande samhällsklimat tvingas sjukvården alltmer ta hjälp av polisen. Men det kräver ett samarbete och en samsyn. Och hur kan det samarbetet utvecklas?

Medlemmar i Kunskapsnätverket kommer att få tillgång till presentationen och en inspelning av seminariet i Säker Vårdmiljös kunskapsbank. Om du inte är medlem i kunskapsnätverket Hot och våld så ansöker du här:
https://lnkd.in/gtTFWxQC

Medlemskapet är gratis!

Nästa seminarium äger rum den 12 maj och då kommer Veikko Pelto-Piri samtala kring temat ” Att förebygga våld och tvång i psykiatrisk heldygnsvård”. Observera att tiden för detta seminarium är 13:30.

Kunskapsnätverket är öppet för dig som arbetar med arbetsmiljö och säkerhet i Vårdsverige. Medlemskapet är kostnadsfritt.

Kommande seminarier:
12/5 – Att förebygga våld och tvång i psykiatrisk heldygnsvård
2/6 – Vad måste alla regionanställda kunna gällande hot och våld?