[2023-10-23]

Stort tack till Hans Löhman som vid fredagens seminarium pratade om “Trygghet och säkerhet i sjukhuslokaler”.

En trygg och säker vårdmiljö är angelägen inte enbart för sjukhusens medarbetare och patienter utan även för närstående och besökare. Alla ska känna sig trygga när de befinner sig på ett sjukhus. Hans Löhman ledde SKR-projektet ”Trygghet och säkerhet i sjukhuslokaler” och delade här med sig av lärdomar och insikter.

Medlemmar i Kunskapsnätverket har tillgång till presentationen och en inspelning av seminariet i Kunskapsbanken.

Nästa seminarium äger rum den 24 november kring temat ”När hot- och våldshandlingar är ett brott: anmälan”.

Seminarierna i kunskapsnätverket Hot och våld sker digitalt, alltid på en fredag 09:30-10:30. Kunskapsnätverket är öppet för dig som arbetar med arbetsmiljö och säkerhet i Vårdsverige. Medlemskapet är kostnadsfritt.

Ansök här

Kommande seminarier:
24/11 – När hot- och våldshandlingar är ett brott: anmälan
15/12 – Lokalernas utformning och det förebyggande arbetet