[2023-06-05]

Stort tack till Joakim Strand som vid fredagens seminarium pratade om pratar om “Vad måste alla regionanställda kunna gällande hot och våld”. Vi reagerar alla olika på en hot- och våldsituation och personliga erfarenheter skapar olika förutsättningar att agera om vi utsätts. Vad kan man ställa för krav på en regionanställd gällande att kunna hantera en hot- och våldssituation och var drar man gränsen för vad som är acceptabelt?

Vid seminariet tog Joakim utgångspunkt i fyra studier i ämnet och här är länkar till dessa studier:

”Liten spark eller nån knuff det är liksom bara nått som tillhör” – en kvalitativ studie om chefers arbete kring hot och våld i vården. 

Förebyggande arbete mot våld och hot om våld inom socialtjänsten – en kartläggning av chefers upplevelser. 

Hot och våld från patienter på akutmottagning – Sjuksköterskors erfarenheter

Hot och våld inom vården – ett problem för sjuksköterskor – En litteraturstudie 

Medlemmar i Kunskapsnätverket kommer att få tillgång till presentationen och en inspelning av seminariet i Säker Vårdmiljös kunskapsbank. Om du inte är medlem i kunskapsnätverket Hot och våld så ansöker du här:
https://lnkd.in/gtTFWxQC

Medlemskapet är gratis!

Kunskapsnätverket är öppet för dig som arbetar med arbetsmiljö och säkerhet i Vårdsverige. Medlemskapet är kostnadsfritt.

Kommande seminarier:
Detta var vårens sista seminarium. Höstens program kommer inom kort.