Region Stockholm valde Säker Vårdmiljö

[2022-06-28] I en upphandling av brandskyddsutbildningar har Region Stockholm med tillhörande bolag och stiftelser valt tre [...]