[2024-06-27]

Vi ska i första hand hitta branden och släcka den, men de gånger som det inte är möjligt måste vi kunna utrymma. I nästan all annan verksamhet handlar det om att så snabbt som möjligt lämna lokalerna och ta sig till en säker plats.

På ett sjukhus är det dock långt ifrån lika enkelt.

Den växande komplexiteten inom system, teknik och medicinsk utrustning ökar sårbarheten och därmed också kraven på utrymningsrutinerna. En av de största utmaningarna är att evakuera sårbara patienter som är sängliggande, har begränsad rörlighet eller är beroende av livsuppehållande medicinsk utrustning. Att evakuera dessa patienter kräver extra tid och personal, vilket kan vara en stor utmaning i en nödsituation där varje sekund räknas.

En annan parameter som gör uppgiften än mer komplex är regionernas lokalförsörjning. Många av landets sjukhus är byggda under en tid då kraven på brandskyddet inte var lika prioriterat. Som en effekt av bristen på moderna fastigheter har många sjukhus byggts om till under flera perioder, vilket ytterligare komplicerar planeringen av en effektiv utrymningsplan.

Det finns också många exempel på brister i brandskyddet på landets moderna sjukhus. Ett sådant fall inträffade för ett par år sedan på en IVA-avdelning där kraftig rök började sprida sig i korridorerna och satte avdelningen nödlägesrutinerna på prov.

En utrymning inleddes, vilket innebar stor fara för patienterna. Det skulle senare visa sig att röken kom från en källarbrand, men då brandcellen inte var tät trängde röken ut på samtliga våningsplan. Den svåra utrymningen som inleddes var alltså i onödan.

Vid en akut situation ställs personalen inför kritiska beslut där de tvingas balansera mellan att säkerställa en potentiellt livsavgörande evakuering och fortsätta tillhandahålla nödvändig vård. Något som kan ställa extrema krav på både snabbhet och precision. För att ge personalen förutsättningar att hantera en sådan situation krävs gedigna och tydliga rutiner.

Under hösten kommer Kunskapsnätverk Brand att ha fokus på utrymning. Vid fyra tillfällen bjuds nätverkets medlemmar in för att djupdyka i ämnen kopplat till temat i syfte att skapa ett ännu säkrare Vårdsverige.

Höstens programförklaring är framtagen av programgruppen som består av:
Pernilla Ekström
Gabriel Podkanski
Magnus Åkesson
Carl Emilsson

Kunskapsnätverk Brand har idag 160 medlemmar och samlar en betydande del av regionernas säkerhetsexpertis. Bara under det senaste året har nätverket vuxit med närmare 60 procent.

– Den tillväxten vi har haft på kunskapsnätverken säger en hel del om behovet av och intresset för att dela kunskap och erfarenheter inom de här områdena. Det är ju också det som är hela syftet: att bli bättre tillsammans, säger Patrik Hammar, produktägare för Säker Vårdmiljö.

– Alla är bättre rustade och känner sig tryggare i sina roller. Det har också lett till ett bättre samarbete mellan områdena och att vi idag är bättre på att nyttja individuella spetskompetenser.