[2023-06-07]

Region Norrbotten har valt utbildningskonceptet Hot och våld från Säker Vårdmiljö för att säkerställa verksamhetens förmåga att hantera hot och våld.

– Vi i Region Norrbotten ser positivt på att få en grundläggande utbildning gällande Hot och våld på plats. En sådan har varit efterfrågad både hos oss som arbetar med dessa frågor och hos verksamheten och det känns väldigt aktuellt i och med ett generellt hårdare klimat i samhället och hur detta spiller över på personal inom hälsa och sjukvård. Att flertalet regioner varit med och tagit fram detta utbildningskoncept tillsammans med Peritum känns bra och vi ser fram emot att börja använde detta, säger Niklas Larsson, Säkerhetssamordnare på Region Norrbotten.

– Vi är glada och stolta över att Region Norrbotten har valt vårt utbildningskoncept för hot och våld. Nu ser vi fram emot att jobba tillsammans för att säkerställa grundläggande kunskap för hot och våld för hela regionen, säger Patrik Hammar, produktägare på Säker Vårdmiljö.