[2023-05-17]

Region Sörmland väljer Peritum Säker Vårdmiljös utbildningskoncept för Hot och våld. Region Sörmland har valt att bygga på Säkerhet som tjänst med det nyligen lanserade utbildningskonceptet för hot och våld, för att säkerställa verksamhetens förmåga att hantera hot och våld.

– Vi i Region Sörmland ser med glädje fram emot att få börja använda vårt nya utbildningsmaterial inom hot och våld. Då detta är ett samarbete mellan flera regioner och Peritum Säker Vårdmiljö känns det extra roligt att ta detta i bruk. Att det nu finns ett utbildningsmaterial som är anpassat för oss regioner är viktigt då detta är en ständigt aktuell fråga, säger Joakim Strand, Säkerhetshandläggare på Region Sörmland.

– Vi är glada och stolta över att Region Sörmland har valt att bygga på Säkerhet som tjänst med vårt utbildningskoncept för hot och våld. Nu ser vi fram emot att jobba tillsammans för att säkerställa grundläggande kunskap för hot och våld för hela regionen, säger Patrik Hammar, produktägare på Säker Vårdmiljö.

Utbildningskonceptet ska ge vårdanställda inom regionen grundläggande kunskap om hur man förebygger att hot och våld uppstår på arbetsplatsen samt hur man bäst agerar om man själv blir utsatt för hot eller våld.