[2022-12-21]

Fyll vårens kalender med kunskap, erfarenheter och insikter! Datum och ämnen för seminarieprogrammet för Kunskapsnätverket BRAND är nu klart.

Redan den 3 februari är det premiär och då kommer Cecilia Leman och Helena Vaide-Tari från Region Halland att prata om Kontinuitetshantering utifrån ett brandskyddsperspektiv.

Seminarierna sker digitalt, alltid på en fredag 09:30-10:30. Under mötena ges även möjlighet att ställa frågor. Medlemmar i kunskapsnätverket kommer att få kalenderinbjudningar till de enskilda seminarierna.

Vårens program:

3 februari
Kontinuitetshantering utifrån ett brandskyddsperspektiv
Fungerar brandlarmen om strömmen går? Vilka frågor behöver vi kunna svara på gällande brandsäkerheten för att leva upp till kraven gällande kontinuitet?
Cecilia Leman och Helena Vaide-Tari, Region Halland

10 mars
Den robusta sjukhusbyggnaden ur ett brandperspektiv
MSB:s vägledning ”Den robusta sjukhusbyggnaden” innehåller förslag om robusthetshöjande åtgärder gällande brand, men vad betyder detta för det organisatoriska arbetet och hur kan vi praktiskt arbeta med frågorna i vardagen?
Malin Tindberg, Brandskyddsstrateg, Regionfastigheter, Region Skåne

14 april
Räddningstjänstens tillsyn – var brister det organisatoriska brandskyddskyddsarbetet?
Vad får högst prioritet när räddningstjänsten gör sin tillsyn och var hittar vi de vanligaste bristerna i det organisatoriska brandskyddsarbetet?
Caroline Eriksson Lantz, Brandingenjör, Storstockholms brandförsvar

12 maj
Ny instruktion för hantering av Litium-Jon batterier i vårdmiljö
PTS Brukarråd har tagit fram en instruktion för hantering av Litium-Jon batterier i vårdmiljö. Hur ser dessa instruktioner ut och hur jobbar Västra Götalandsregionen praktiskt med införandet?
Robin Karlsson, Brandingenjör, Västfastigheter, Västra Götalandsregionen

Programgruppen består av:
Pernilla Ekström, säkerhetsstrateg, Västra Götalandsregionen
Annica Hagberg, säkerhetshandläggare, Region Sörmland
Alexander Karlsson, brandskyddsstrateg, Region Dalarna
Helena Vaide-Tari, beredskapsstrateg, Region Halland
Gabriel Podkanski, säkerhetshandläggare, Region Stockholm

Vill du bli medlem i kunskapsnätverket? Anmäl dig här:
https://sakervardmiljo.se/ansokan-brand/