[2023-02-14]

Fyll vårens kalender med kunskap, erfarenheter och insikter! Seminarieprogrammet för Kunskapsnätverket Hot och våld är klart och vi bjuder in till fyra seminarieträffar i vår! 

24 mars är det premiär och då kommer Måns Svensson, professor i Rättssociologi vid Högskolan i Halmstad att prata om ”Det nya, hårdare samhällsklimatet”.

Seminarierna sker digitalt, alltid på en fredag 09:30-10:30. OBSERVERA att seminariet den 12 maj startar 13:30. Under mötena ges även möjlighet att ställa frågor. Medlemmar i kunskapsnätverket kommer att få kalenderinbjudningar till de enskilda seminarierna.

Gå med in kunskapsnätverket idag så blir du inbjuden till samtliga seminarier. Medlemskapet är gratis!
https://sakervardmiljo.se/ansokan-hot-och-vald/ 

I nätverket kan vi tillsammans arbeta för att stärka säkerheten genom att driva frågor, skapa debatt och utveckla gemensamma krav och riktlinjer.

Vårens program 2023 

24 mars I 09:30
Det nya, hårdare samhällsklimatet
Ett hårdare samhällsklimat har påverkat kommunikationen mellan allmänhet och olika samhällsföreträdare inklusive vårdmiljön och vi är mer utsatta idag. Vad säger forskningen – och hur kan vi förbereda oss för att hantera det nya klimatet i vår arbetsmiljö? 

Måns Svensson, Professor i Rättssociologi, Högskolan i Halmstad


28 april
I 09:30
Samarbete mellan akutsjukvård och polis
I Region Skåne har man arbetat för ökad samordning och bättre kommunikation mellan polis och akutsjukvården. Hur ser samarbetet ut idag och vad har varit framgångsfaktorerna? 

Marie Jensen, Säkerhetsstrateg, Region Skåne 


12 maj I 13:30
Att förebyggande våld och tvång i psykiatrisk heldygnsvård
I Region Örebro och Region Stockholm pågår ett forskningsprojekt med Safewards. Syftet är att genom social inkludering skapa tryggare avdelningar. Vad kan vi dra för lärdomar när det gäller att införa programmet och vad krävs för att lyckas? 

Veikko Pelto-Piri, utredare på Region Örebro län, forskningshandledare på Universitetssjukhusets forskningscentrum 


2 juni I 09:30
Vad måste alla regionanställda kunna gällande hot och våld?
Vi reagerar alla olika på en hot- och våldsituation och personliga erfarenheter skapar olika förutsättningar att agera om vi utsätts. Vad kan man ställa för krav på en regionanställd gällande att kunna hantera en hot- och våldssituation och var drar man gränsen för vad som är acceptabelt? 

Joakim Strand, säkerhetssamordnare Hot och våld, Region Sörmland 


Programgruppen består av:

Joakim Strand, Region Sörmland
Anna Larsson, Region Örebro Län
Jenny Hansson, Region Kronoberg
Filip Ahl, Region Sörmland