Patrik Hammar: Lämna inte utrymme för tystnadskultur!

[2020-02-03] Det är lätt att vinna gehör för tanken om att vi måste dra lärdomar av [...]