[2024-06-28]

Hot och våld är ett växande arbetsmiljöproblem på många håll i samhället och regionerna är inget undantag.

Internationell forskning visar att mer än hälften av all sjukvårdspersonal runt om i världen under loppet av tolv månader upplevt någon form av arbetsrelaterat våld. Trots allvaret i dessa situationer har de i vissa delar av vården blivit normaliserade. Forskningen visar att hot och våld ofta betraktas som en oundviklig del av arbetet och en del av vardagen, något som resulterar i ett enorm mörkertal. Antalet rapporterade avvikelser ger en missvisande bild av verkligheten.

Sakkunniga inom säkerhetsskrået vittnar om att regionerna är mycket bra på att hantera följderna av de större incidenterna, medan de mindre vardagliga händelserna ofta ges för lite resurser. Det kan röra sig om ett utspel från en patient, ett diffust hot eller en otrygg känsla som byggs upp över tid. Incidenter som kan verka obetydliga, men som kan få stora konsekvenser om de inte fångas upp.

En färsk svensk studie visar att hot och våld i arbetet påverkar vårdpersonalen såväl professionellt som privat på flera plan. Ofta leder det till sämre sömnkvalitet, förhöjda stressnivåer, lägre lojalitet och engagemang för arbetet vilket i förläningen också påverkar kvaliteten på vården.

Trots detta görs det allt för lite för att motverka och bygga medvetenhet kring dessa frågor. Ofta saknas det systematiska och förebyggande arbetet och en tydlig ansvarsfördelning.

Jämför man med exempelvis regionernas arbete kring brandskydd så ligger hot och våld ljusår efter. Det är hög tid att vi gemensamt tar tag i frågan och ändrar på detta. Under hösten kommer Kunskapsnätverk Hot och våld att ha fokus på de små incidenterna och vilken effekt dessa får, på kort och på lång sikt. Vid fyra tillfällen bjuds nätverkets medlemmar in för att djupdyka i ämnen kopplat till temat i syfte att skapa ett ännu säkrare Vårdsverige.

Höstens programförklaring är framtagen av programgruppen som består av:
Joakim Strand
Niklas Larsson
Filip Ahl
Anna Larsson
Jenny Hansson

Från att ha startat under januari 2023 har nätverket vuxit kraftigt och har idag 148 medlemmar och samlar en betydande del av regionernas säkerhetsexpertis.

– Den tillväxten vi har haft på kunskapsnätverken säger en hel del om behovet av och intresset för att dela kunskap och erfarenheter inom de här områdena. Det är ju också det som är hela syftet: att bli bättre tillsammans, säger Patrik Hammar, produktägare för Säker Vårdmiljö.