Region Skåne har under de senaste åren genomfört en stor omställning i sitt brandsäkerhetsarbete. I underlaget som ledde fram till den senaste upphandlingen (2019) efterfrågades en leverantör som på ett aktivt sätt skulle kunna bidra till utvecklingen av regionens brandskyddsarbete och ta hand om alla praktiska delar. Ett uttalat syfte var att avlasta de egna säkerhetsexperterna från rutinmässig administration.

– Allt har blivit som vi hoppades och vi har höjt kvalitén på alla nivåer. Inom Folktandvården var det tidigare upp till ledningen för var och en av de 70 klinikerna att se till att brandskyddsarbetet fungerade. Det är inte rimligt, förklarar Gustaf Persson, enhetschef för inköp och säkerhet på Folktandvården Skåne.

När det handlar om att ge medarbetarna rätt kunskaper, har regionen bytt till en ny, delvis digitaliserad modell. Från att skicka iväg medarbetare på lärarledda halvdagskurser, använder man sig nu av en kombination av webbutbildning och lärarledda släck- och brandövningar.

– Nu har vi också försäkrat oss om ett stort inflytande över innehållet. Det hade vi inte på samma sätt tidigare. Då förlitade vi oss mycket till att leverantörerna kunde det de utlovade, sen var det bra med det, förklarar brandingenjör Malin Tindberg på Regionfastigheter.

Ökad medvetenhet om brandskydd

Alla utbildningsinsatser är nu starkt fokuserade på att få medarbetaren att själv agera vid en brandsituation. Både Malin och Gustaf har också noterat att medvetenheten om brandskydd generellt sett ökat bland medarbetarna.

–Jag märker att vi nu får fler specifika frågor om exempelvis utrymningsvägar som vi inte fick förr, berättar Malin.

Brandsäkerheten lyfte efter upphandling

Region Skåne har under de senaste åren genomfört en stor omställning i sitt brandsäkerhetsarbete. I underlaget som ledde fram till den senaste upphandlingen (2019) efterfrågades en leverantör som på ett aktivt sätt skulle kunna bidra till utvecklingen av regionens brandskyddsarbete och ta hand om alla praktiska delar. Ett uttalat syfte var att avlasta de egna säkerhetsexperterna från rutinmässig administration.

– Allt har blivit som vi hoppades och vi har höjt kvalitén på alla nivåer. Inom Folktandvården var det tidigare upp till ledningen för var och en av de 70 klinikerna att se till att brandskyddsarbetet fungerade. Det är inte rimligt, förklarar Gustaf Persson, enhetschef för inköp och säkerhet på Folktandvården Skåne.

När det handlar om att ge medarbetarna rätt kunskaper, har regionen bytt till en ny, delvis digitaliserad modell. Från att skicka iväg medarbetare på lärarledda halvdagskurser, använder man sig nu av en kombination av webbutbildning och lärarledda släck- och brandövningar.

– Nu har vi också försäkrat oss om ett stort inflytande över innehållet. Det hade vi inte på samma sätt tidigare. Då förlitade vi oss mycket till att leverantörerna kunde det de utlovade, sen var det bra med det, förklarar brandingenjör Malin Tindberg på Regionfastigheter.

Alla utbildningsinsatser är nu starkt fokuserade på att få medarbetaren att själv agera vid en brandsituation. Både Malin och Gustaf har också noterat att medvetenheten om brandskydd generellt sett ökat bland medarbetarna.

–Jag märker att vi nu får fler specifika frågor om exempelvis utrymningsvägar som vi inte fick förr, berättar Malin.

Den här videon presenterade den nya brandutbildningen på Region Skånes intranät.

Framgångsfaktorer för ett väl fungerande brandskydd, enligt Region Skåne:

  • Regionfastigheter och verksamheten har pratat ihop sig om en gemensam vision och krav om hur brandskyddsarbetet ska bedrivas.
  • Regionen har lyft upp hela frågan till central nivå och att kostnaden ”nycklas ut”. Enskilda verksamheter behöver därmed inte fundera på vilken lösning som de tycker är mest effektiv.

Faktaruta

Framgångsfaktorer för ett väl fungerande brandskydd, enligt Region Skåne:  

  • Regionfastigheter och verksamheten har pratat ihop sig om en gemensam vision och krav om hur brandskyddsarbetet ska bedrivas.
  • Regionen har lyft upp hela frågan till central nivå och att kostnaden ”nycklas ut”. Enskilda verksamheter behöver därmed inte fundera på vilken lösning som de tycker är mest effektiv.