[2023-05-31]

Vårt koncept är framtaget för att hjälpa regionerna att leva upp till lagens krav: Lagen om skydd mot olyckor (LSO 2003:778), Arbetsmiljölagen (1977:1160) och Hälso- och sjukvårdslagen (2017:30). Det syftar till att skapa trygghet genom tillit till egen och andras förmåga genom att alla medarbetare ges grundläggande kunskap om hur man:

Släcker en begränsad brand för att rädda människor, lokaler och bibehålla förmågan att bedriva vård/verksamhet.

Bedömer när en verksamhet behöver utrymmas och hur det ska göras på ett säkert sätt på sin arbetsplats.

Förebygger fysiska och organisatoriska brister i brandskyddet genom att vara observant och bidra till att de blir åtgärdade.

Nu har vi gjort det enkelt för dig att se hur konceptet hänger ihop och fördjupa dig i dess delar.

Klicka här för att läsa mer!