[2022-01-13]

Under det gångna året har vi sett en kraftig tillströmning av deltagare till våra digitala träffar med erfarenhetsutbyte inom brandområdet. Tiden är nu mogen för nästa steg. För medlemmar i Kunskapsnätverk BRAND lanserar vi nu en kunskapsbank.   

Ambitionen är att tillhandahålla ett kvalificerat innehåll för alla som på något sätt arbetar med organisatoriskt brandskydd inom vården. Exempelvis finns här Region Skånes 53-sidiga händelseanalys av den uppmärksammade branden på kvinnokliniken i Lund i december 2020.   

Under en avdelning för ”styrande dokument” finns direktiv och anvisningar som olika regioner tagit fram för brandskydd och hantering av brandfarlig vara.   

För den som missat någon av våra digitala nätverksträffar finns möjlighet att här ta del av både presentationsmaterial och mötesinspelningar. Nätverksträffarnas teman under 2021 har varit brandövningar, brandfarlig vara, brandombud, egenkontroller, brandtillbud och batterier. Totalt handlar det om 14 träffar och ett 20-tal timmar med inspelade möten.   

Vår förhoppning är att Kunskapsnätverket ska fortsätta växa och att medlemmarna delar med sig av material till branschkollegor. Kontakta Patrik Hammar om du vill bidra med något.

För att bli medlem i Kunskapsnätverk BRAND ansöker du här. Nätverket är öppet för alla som arbetar med arbetsmiljö och säkerhet i Vårdsverige.

I ett första steg fokuserar Kunskapsbanken endast på brandområdet. Framöver kommer vi att göra en motsvarande satsning inom hot och våld.