[2022-03-10]

“De avdelningar på där någon var gift med en brandman var bäst på brandskydd”. Maria Ginstrup och Alexander Karlsson, Region Dalarna driver nu arbetet med att jämna ut kvalitén. I  ett digitalt erfarenhetsutbyte för Kunskapsnätverk BRAND berättade de om sina rutiner vid en akut brandhändelse. Hela regionen utgår från samma fyra grundläggande kort, men korten kan anpassas och kompletteras  efter förutsättningarna på den enskilda arbetsplatsen.