[2020-10-08]

Alla vill vi ju göra rätt, men det finns många uppfattningar om vad som egentligen är rätt beteende i relationen mellan myndigheter och leverantörer i en offentlig upphandling. Det är därför mycket glädjande att upphandlingsmyndigheten tagit fram broschyren ”6 myter om dialog i offentlig upphandling”.

De myter som broschyren tar upp är:

  1. Jag bör inte prata med leverantörer om jag står i begrepp att påbörja en upphandling.
  2. Jag måste bjuda in alla leverantörer i Sverige/Europa om man anordnar ett möte.
  3. Jag får inte prata i enrum med en leverantör.
  4. Jag får inte tala om när en upphandling ska annonseras.
  5. Jag får inte svara på frågor om förfrågningsunderlaget i telefon under annonseringstiden.
  6. Jag ska inte belasta leverantörer med dialog inför en upphandling – de har för mycket att göra för att hinna svara på frågor.

Ladda ner broschyren här!