[2023-04-25]

Att agera i hotfulla situationer 

Att som vårdanställd möta en hotfull person kan ofta upplevas som överrumplande. ”Ska jag gå personen till mötes, gå i försvar eller hitta ett annat sätt att agera?” Mattias Lindström är psykolog i Region Sörmland och har tidigare arbetat inom kriminalvården. En grundläggande hållning, menar han, är att behålla lugnet.  

– Om man själv börjar varva upp och blir hotfull tillbaka, då hamnar vi i en situation som snabbt kan spinna i väg.  

Utvecklingen av aggression hos en person kan ses som en trappa där reaktionerna behöver anpassas efter graden av aggressivitet. Vad som kan börja med ett uttalat missnöje kan utveckla sig till vaga hot, vilka i nästa steg kan bli mer konkreta. Reaktionerna måste anpassas efter vilken nivå man har kommit till. Som företrädare för samhället kan man dock behöva stå ut med en lägre nivå av otrevligheter, menar Mattias.  

– Att en missnöjd person uttrycker att jag som yrkesperson är inkompetent, arrogant eller otrevlig, får jag kanske stå ut med. Om det eskalerar och blir direkta hot: ”jag ska göra dig illa”, ”jag vet var du bor”, ”du ska inte tro att du kommer undan” – då har vi nått en annan nivå. Då är det viktigt att lugnt markera att ”den typen av hot som du framför just nu, det är inte ok. Du får inte hota mig på det sättet.” 

Vad gör man om personen inte vill avbryta mötet, utan i stället blir fysiskt obehaglig, går nära, höjer armarna? I det läget, menar Mattias, har aggressionen nått en nivå då man kan behöva larma och söka skydd. 

Klicka här för att se filmen

Intervjun med Mattias Lindström är del sex i Säker Vårdmiljös intervjuserie “Insikter om hot och våld”. Seriens ambition är att lyfta fram insikter, perspektiv och lärdomar på ett ämne som tyvärr blir alltmer aktuellt. 

Gå med i Säker Vårdmiljös kunskapsnätverk hot och våld och bli inbjuden till vårens seminarier! Medlemskapet är gratis.

Anmäl dig här